วางระบบปรับอากาศ

วางระบบปรับอากาศ, ติดตั้งชิลเลอร์, ติดตั้งระบบปรับอากาศ,


ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


วางระบบปรับอากาศ ดูเพิ่มเติม click

ระบบปรับอากาศ ( Air Conditioning System) คือ ระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพของอากาศให้เหมาะกับสภาวะที่ผู้ใช้ต้องการ อาจจะเป็นการปรับอากาศเพื่อการเก็บรักษาอาหาร หรือสิ่งของ และรวมถึงการปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัยในอาคารด้วย โดยอาจจะเป็นการปรับให้อุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้ และยังต้องมีการควบคุมปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความเร็วลม กลิ่นและสิ่งเจือปนในอากาศด้วย


ความหมายของการปรับอากาศ (MEANING OF AIR CONDITIONING)
จากพจนานุกรมศัพท์ปรับอากาศ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งได้ให้ความหมายของการปรับอากาศไว้ว่า "การปรับอากาศ (Air Conditioning) หมายถึง กระบวนการปรับสภาวะของอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น (Humidity) ความสะอาด (Cleanliness) และการกระจายลม (Motion) ภายในห้องให้เหมาะสมกับความต้องการ"

ระบบและชนิดการปรับอากาศ (SYSTEM AND TYPE OF AIR CONDITIONING)
ลักษณะของการปรับอากาศ สามารถแบ่งตามประเภทของวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
- การปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัย (Residential Air Conditioning)
- การปรับอากาศเพื่อเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม (Commercials and Industrials Air Conditioning)

การปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัย (Residential Air Conditioning)
เป็นการปรับอากาศที่มุ่งส่งเสริมความสบายเชิงความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้คนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในที่บริเวณนั้นๆ
การปรับอากาศเพื่อเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม (Commercials and Industrials Air Conditioning)
เป็นการปรับอากาศเพื่อควบคุมภาวะบรรยากาศในกระบวนการผลิต การทำงานวิจัย และการเก็บรักษาผลผลิตต่างๆ
เครื่องปรับอากาศในประเทศไทยสามารถแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้
- เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง (Window Type Air Conditioning)
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioning)
- เครื่องปรับอากาศแบบชุด (Package Air Conditioning)
- ระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นจากส่วนกลาง (Central Air Conditioning)

 

วางระบบปรับอากาศ

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com 

ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
- จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศทุกชนิด เช่น Duct Work System, Ventilation/Exhaust System รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบปรับอากาศอย่างครบวงจร
- เครื่องทำน้ำเย็น Chiller Air Cooled, Water Cooled, ระบบ VRV/VRF,Package Air, และ Split Type
- ระบบห้องเย็น ระบบห้องสะอาด (Clean Room)
- ระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบจ่ายไฟฟ้า ติดตั้งชิลเลอร์ และควบคุมระบบไฟฟ้าทุกชนิด (High Valtage&Low Voltage)
- บริการให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ
- บริการหลังการขายและวางแผนการซ่อมบำรุง ระบบปรับอากาศทุกระบบ
- บริการตรวจวัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

สนใจติดต่อ


ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


55/37 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150


เบอร์โทรศัพท์ +66 2159 9837, +669 2264 6970


Fax +66 2159 9840


http://tiptopengineering.thailandpocketpages.com


Email: info@tiptopengineering.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *